DCF00006.jpg

嫁のバーゲンにお付き合いしたので、お約束な外食(笑)
岩田屋新館「十割そば素屋」にて

■ 十割そば素屋(岩田屋店舗ページ)
http://www.i.iwataya-mitsukoshi.co.jp/real/foods/restaurant/eatparadise/motoya.html