DCF00049.jpg

蛇口をひねると炭酸水が出て好きなだけ飲めます

■白水鉱泉(ウィキペディア)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BD%E6%B0%B4%E9%89%B1%E6%B3%89