DVC00055.jpg

すでに、駐車、受付、撮影、それぞれで行列しています(+_+)

■草千里09公式サイト
http://kusasenri.jp/